Turne

 • 08.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 15.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 22.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 29.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 05.09.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 12.09.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 19.09.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 26.09.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena