Turne

 • 22.09.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 29.09.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 06.10.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 13.10.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 20.10.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 27.10.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena