Turne

 • 25.12.2018
  20:00
  Antalya/TÜRKİYE
  Mall of Antalya Gösteri Merkezi
 • 15.02.2019
  20:00
  Londra/ İngiltere
  O2 Indigo
 • 16.02.2019
  20:00
  Londra/ İngiltere
  O2 Indigo
 • 17.02.2019
  20:00
  Londra/ İngiltere
  O2 Indigo