Turne

 • 22.08.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 25.08.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 29.08.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 01.09.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 05.09.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 08.09.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 12.09.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 15.09.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 19.09.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena