Turne

 • 23.05.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 30.05.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 02.06.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 09.06.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 16.06.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 23.06.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 30.06.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 07.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 14.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena